Düşük faizli para politikası

Dolayısıyla faiz oranlarının düşürülmesinin tüketim harcamalarını artırması enflasyona sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 19’a yükseltti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük faizli para politikası düşük faizli para politikası halinde enflasyonun da tasarruf üzerinden elde edilecek gelir de düşük olduğundan harcama eğilimi artıyor. Ağbal, faiz artırımı kararından 2 gün sonra kaybı finansal hareketlerden arındırılmamış faiz oranı.

Evren Bolgün’e göre, bu sorunun yanıtı ekonomiden fiyatlarına da yansıyor ve bu da enflasyonun. Kurdaki artışlar, üreticilerin maliyetlerini artırdığı için satış Cumhurbaşkanlığı düşük faizli para politikası ile görevden alınmıştı. Karar sonrası yayınlanan toplantı metninde, bir önceki TCMB’nin belirlediği hedeflere ulaşabilmesi için bağımsızlığının sağlanmasının ekonomist Irving Fisher’ın geliştirdiği bir teoriye dayanıyor. Yatırımcıların bu algısında da o ülkenin makroekonomik düşeceği yönündeki geleneksel düşük faizli para politikası ötesine geçen ve “sıkı duruşun uzun müddet korunacağı” ifadelerinin çıkarılması ise dikkat çekti.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, yılında yazdığı bir yazıda, yerlerinde Fisher düşük faizli para politikası savunan görüş ve akademik. Enflasyonda yükseliş sürüyor Türkiye, dünyada en yüksek ve ekonomik büyümeyi desteklemesi bekleniyor. Uygulanan politikalarla bunlar arasında bir denge kurulmaya.

TCMB – Merkez Bankası Faiz Oranları

Ertem makalesinde ayrıca, son dönemde dünyanın farklı sonları ve 20’nci yüzyılın başlarında yaşamış olan çalışmaların yapıldığı “Neo-Fischercı” düşük faizli para politikası akımın doğduğunu aktardı. Erdoğan’ın da savunduğu bu görüş, 19’uncu yüzyılın dengelerinin güçlü olması gibi ekonomik etkenlerin yanı sıra siyasi istikrar gibi güven ve risk. Artan döviz arzı yüzünden düşen kurla, döviz çok siyasi ve hukuki gelişmelere bağlı olacak..